Blog

Kirkuk International Airport


Feb 01, 2021 / (0) / Shakhawan Ezzalddin

American University of Iraq - Sulaimanyah


Feb 01, 2021 / (0) / Shakhawan Ezzalddin

Royal Hospital Building


Jan 12, 2021 / (0) / Shakhawan Ezzalddin

Zanko City Project


Jan 12, 2021 / (0) / Shakhawan Ezzalddin

Sherwana Castle Outdoor Lighting


Jun 30, 2020 / (0) / Shakhawan Ezzalddin

Asoy Gash Residential Project


Aug 28, 2019 / (0) / Shakhawan Ezzalddin

Erbil internasional Exhibition - Detnov


Aug 28, 2019 / (0) / Shakhawan Ezzalddin

Erbil Internasional Exhibition - DKC Power


Aug 28, 2019 / (0) / Shakhawan Ezzalddin